Bestyrelse > Referater
 Vælg dato
Referat fra den 24. september 2019

Referat af Bestyrelsesmøde – 24. september 2019 Tilstede: Tue, Lars, Rie, Mette, Katrine, Pia og Dorte. Afbud: Line, Lene, Stina. 1. Referent: Dorte 2. Nyt fra huset: Hen over sommeren er der kommet nye medarbejdere på Kastanjestuen: Sofie Fencker Rørbech pædagogmedhjælper 37 timer om ugen og pædagog Pia Lone Riis 32 timer om ugen. Det skete lidt pludseligt da Rikke fik tilbudt et job i en ”spøg-og-skæmt” butik få dage før hun gik på ferie og Kia der skulle være vendt tilbage fra barsel/forældreorlov i september, valgte at læse Pædagogisk idræt på RUC. På forældremødet d. 3/10 skal vi have valgt to nye ordinære medlemmer og to suppleanter da Lars, Mette og Stina ikke genopstiller. Det er ønskværdigt med flere medlemmer fra vuggestuerne Dorte laver et reklamefremstød på Famly. Vi brainstormer om emner til beretningen: • Hærværk og vi drøftede muligheden for at sætte skilte op om at vi har video-overvågning (dog uden at gøre alvor af det) • Støtteforeningen er ikke rigtig kommet op at køre, men enkeltindsamlingerne har båret frugt så. Det besluttes at Tue på f-mødet skal reklamere for en MobilePay ”Boxit indsamling” til et nyt gyngestativ. • Evaluering af sommerpasning. • Økonomi - sparekataloget. • Vikarer ved sygdom. • Valgtale om hvad det indebærer at være i bestyrelsen, hvad man har indflydelse på mv. • Husk at lukke lågen. Hvad der skal ske med Facebook siden nu da administrator (Dann) ikke længere er forælder i institutionen. Der er næsten ingen aktivitet på siden da Famly benyttes til det meste kommunikation og vi enes om at den bare skal lide en stille død efterhånden som færre og færre bruger den. Der efterlyses billeder af bestyrelsesmedlemmerne på opslaget med kontaktoplysninger, dem får vi taget på næste bestyrelsesmøde. 3. Pædagogik: I dette kvartal har der været fokus på familiepladserne hvor Pia er tovholder; hun har fået en mentor fra en af de erfarne familiepladsinstitutioner og vi deltager i diverse møder med erfaringsnetværket og i forvaltningen. Konceptet med Obligatoriske læringstilbud træder i kraft d. 1. oktober, vi skal modtage 5 børn. Pia og Dorte deltager i Socialministeriets kursus om baggrund, implementering og håndtering af myndighedsopgaven. Vi har endnu ikke fået anvist børn i pladserne. I forbindelse med indførslen af den nye styrkede læreplan har institutionen udpeget to faglige fyrtårne - Christina for vuggestuen og Janne for børnehaven. De skal deltage i et kursusforløb der giver et større fagligt indblik i læreplanen, læringsmiljøer, højkvalitet i dagtilbud og hvordan man formidler dette. 4. Økonomi: Vi kigger kort på den seneste prognose og glæder os over det fine resultat. Sidste års merforbrug er indhentet og der ser ud til at blive et lille overskud på omkr. 21.000 kr. 5. Nyt fra kirken Efterårets aktiviteter kan ses på Kirkens hjemmeside. 6. Netværket Tue og Dorte beretter om bestyrelsesforums-mødet hvor især sommerlukning/sommerpasning og fritidshjemmenes fremtidige skæbne var på tapetet. Vores paraplyorganisation inviterer till Bestyrelseskonference og Gerdapris uddeling d. 30/10 kl. 17:-21 – Tue og Rie ønsker at deltage, Dorte melder os til. 7. Evt. Næste møde er det konstituerende møde i november engang kl. 19:30.Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
HUSUMVOLD menighedsbørnehave/vuggestue | Vindingevej 16 | 2700 Brønshøj  | 38804610  | egernus@outlook.dk
Gør denne side til din startside